về phụ nữ

34 CÂU NÓI HÀI HƯỚC NHẤT VỀ PHỤ NỮ KHIẾN BẠN KHÔNG THỂ NHỊN CƯỜI

1. Phụ nữ là một ngôn ngữ mà đàn ông không bao giờ hiểu được. 2. Chúng tôi luôn nắm tay nhau, bởi nếu buông ra, cô ấy sẽ đi mua sắm. 3. Có ba cách truyền thông tin: đánh điện, xem tivi và nói với một phụ nữ. 4. Những người đàn ông nói …